Polityka Prywatności

 • Administratorem danych osobowych klientów jest Firma P.H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka z siedzibą w Lesznie (Administrator).
 • Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Ustawa).
 • Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje:
  1. w celu realizacji przepisów prawa,
  2. w celu realizacji umowy,
  3. na potrzeby działań promocyjnych i handlowych Administratora.
 • Dane osobowe zgromadzone przez Administratora mogą być udostępnione:
  1. odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa,
  2. innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa, jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.
 • Administrator zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez klienta, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 • Klientowi przysługuje prawo:
  1. dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści danych poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych: Biuro H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka, ul. Grunwaldzka 82, 64-100 Leszno
  2. żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa,
  3. sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych – w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 • Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania uzyskanych za pomocą serwisu informacji tak długo, jak jest to dozwolone ze względów prawnych, regulacyjnych, oraz ze względu na usprawiedliwione cele biznesowe.
 • Użytkownicy serwisu mają prawo żądania udostępnienia kopii ich danych osobowych, które są przetwarzane oraz do sprostowania jakichkolwiek nieścisłości. Prośby o udzielenie informacji należy zgłaszać do Biura firmy.

Informujemy, że mają Państwo również prawo skontaktować się z lub zgłosić reklamację dotyczącą polityki prywatności do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane

Firma P.H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka, przetwarza dane klienta w celu:

– przygotowania oraz przesłania oferty na personalne zapytanie klienta za pośrednictwem drogi elektronicznej, telefonicznej lub za pośrednictwem formularza na stronie internetowej.

– dokonywania rezerwacji w obiektach turystycznych, kulturalnych, noclegowych oraz zgłoszeń ubezpieczeniowych po wybraniu konkretnej oferty przez zamawiającego.

Dane wrażliwe klienta przechowywane są na komputerach firmy P.H.U.P Zet-Ka Zbigniew Wasiołka do momentu wykonania usługi, następnie zostają trwale usunięte z pamięci urządzenia.

© Wasiołka

ZET-KA WASIOŁKA BUS – PRZEWOZY OSÓB W KRAJU I ZA GRANICĄ